บทความทั้งหมด

สหรัฐฯ เริ่มมีแผนผ่อนคลาย ในหลายๆรัฐ และ ระวังไม่ให้มี การติดต่อระลอกที่ 2 อย.สหรัฐฯ ได้อนุมัติให้มีการตรวจเชื้อไวรัสนี้ด้วยการใช้น้ำลายวันนี้มี ผป.ทั้งโลก เกือบ 3 ล้านคน (2,826,847) ตายไปแล้วเกือบ 2 แสนคน (196,981)

ขณะนี้ ประเทศไทย มีทีมการสืบค้นที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้ ลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ดีเยี่ยม

สถานการณ์ทั่วโลกอย่าเพิ่งไว้วางใจ การต่อสู้กับโควิดดีที่สุดขณะนี้คือป้องกันอย่างเดียว

สรุป สถานการณ์ โรค โควิด-19 ทั่วโลกวันที่ 23 เม.ย. 63

มูลนิธิได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งทำมาหากินอยู่ใกล้ ๆ กับ รพ.พระมงกุฏเกล้า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้โดยสารหายไปมากกว่า 80 % จึงได้จัดข้าวสารอาหารแห้ง แอลกอฮอล์เจล หน้ากาก ไปช่วยเหลือ จำนวน 4 จุด

ไชโย...วันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยใหม่เพียง 15 ราย น้อยกว่าเมื่อวานนี้อีก มีคนตายเพิ่ม 1 ราย ทำให้มี ผป.ติดเชื้อนี้ทั้งหมด 2,826 ราย ตายไปแล้วเพียง 49 คน

ข่าวเด่นวันนี้ ทั่วโลกในวันนี้ มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีปนกัน ภาพรวมการติดต่อได้ทุเลาลง มีการผ่อนคลายในประเทศและรัฐต่าง ๆ ต่างคำนึงถึงเศรษฐกิจมากขึ้น ประเทศไทย : น่าจะได้โอกาสหนึ่งด้านเศรษฐกิจ คือการผลิตถุงมือ

ทำความรู้จักไข้หวัดโคโรน่า โควิด-19 และการป้องกันขั้นต้น

การเว้นระยะห่าง Social distancing

ต่างประเทศ มีการติดต่อพบผู้ป่วยใหม่อย่างต่อเนื่อง จะพบมากที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดย...

สรุปสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศ (24 มี.ค.63) ติดเชื้อเพิ่มจากเมื่อวาน 106 เสียชีวิตเพิ่ม 3 รวมยอดสะสม 827 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย

สถานการณ์ในต่างประเทศ มีการติดต่อและมีผู้ป่วยใหม่อย่างต่อเนื่อง พบมากที่ยุโรปและสหรัฐฯ ขณะนี้อิตาลี และสหรัฐฯ กลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อของโลก ญี่ปุ่นตัดสินใจเลื่อนกีฬาโอลิมปิค ไปอีก 1 ปี

สถานการณ์ในประเทศ มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเป็น 934 ราย โดยเพิ่มขึ้นอีก 107 รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1 ราย ยอดคนตายเท่าเดิมคือ 4 ราย / สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรม / อายุมากหรือมีโรคประจำตัวอาจมีอาการรุนแรงมากกว่า

ในวันนี้สเปญมีคนตายมากที่สุดในโลก คือตาย 656 ราย ในขณะที่มีผู้ป่วย 45,515 ราย เพิ่มขึ้นใน 1 วัน 7,457 ราย / อังกฤษ เจ้าฟ้าชายชาลส์ ติดโควิดแล้ว / ประเทศไทย ได้ออก พรก.ฉุกเฉิน มีผล 26 มี.ค.63 และได้อัดฉีดเงินช่วยคนที่ว่างงานและปล่อยเงินกู้ให้ประชาชน

ผู้ที่ติดเชื้อในประเทศเพิ่ม 1045 ยอดตายเท่าเดิม 4 ราย/พรก.ฉุกเฉินเน้นเรื่อง Social distancing/หน่วยงานจัด WFH,จัดที่ทำงานห่าง 1-2 เมตร,เหลื่อมเวลา/การรับประทานอาหารห่าง 1-2 เมตร,เหลื่อมเวลา/บุคลากรทางการแพทย์ต้องระมัดระวังตัวไม่ให้ป่วย

ผู้ป่วยในไทยวันนี้ 1,136 ราย เสียชีวิต 5 ราย ผู้ป่วยใหม่ติดต่อมาจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม กลุ่มรายใหม่จริงๆ และกลุ่มอื่นๆ เน้นการใช้มาตรการ social distancing/ ทั่วโลกมีมาตรการปิดเมือง, ให้ประชาชนอยู่ในบ้าน 2-3 สัปดาห์ ทำให้รายได้แต่ละที่ลดลง มีผลลบทางเศรษฐกิจมหาศาล

โควิด-19 แพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ป่วยทั้งสิ้นเกือบ 600,000 ราย โดยที่สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุด อิตาลีตายมากที่สุดชั่วข้ามคืน/ นรม.อังกฤษ บอริส จอห์นสัน ได้ติดโควิดแล้ว/ ปธน.สีจิ้นผิง ได้สื่อสารทางไกลกับ ปธน.ทรั้ม ตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด/ กทม.ได้ขยายเวลาปิดสถานที่ต่างๆ ถึง 30 เม.ย.

ในประเทศผู้ป่วยวันนี้มีทั้งหมด 1,245 ราย (เพิ่ม 109ราย) มีผู้เสียชีวิต 6 ราย (เพิ่ม 1ราย ), ผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 เป็นโรคเรื้อรัง โรคประจำตัว ควรอยู่บ้านห่างกับคนอื่นที่มีความเสี่ยง, วัคซีนกำลังพัฒนาอยู่ คาดว่าประมาณปลายปีจึงจะมีให้ใช้, ยาสำคัญที่จะช่วยโดยไม่ต้องซื้อหา คือ ปชช.ต้องร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะมีวินัย และเอาจริง

สถานการณ์ในต่างประเทศ ติดโควิดทั่วโลก 666,967 ราย และตาย 30,850 ราย/ ติดมากสุด คือที่สหรัฐอเมริกา/ จีนสงบลง คนติดเชื้อในคนจีนด้วยกันเท่ากับ 0 จะติดจากคนต่างชาติเท่านั้น / เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่า พระญาติกษัตริย์ฟิลิเปที่ 6 สิ้นพระชนม์ในวัย 86 ติดโควิด-19/ เบลารุส ไม่กลัวการระบาดของไวรัสนี้ ยังคงให้ประชาชนมีกิจกรรมตามปกติ

ในประเทศมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 143 ราย มากกว่าวันก่อน 34 ราย จีงจำเป็นที่ทุกคนช่วยกันทำ Social distancing โดยอยู่กับบ้านให้มากขึ้นและรักษาระยะห่างให้เข้มขึ้น รวมทั้งการสวมมาส ล้างมือบ่อยๆ และแยกสำรับข้าวหรือมีช้อนกลางของตนเอง ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำเพราะเรามีข้าศึกที่มองไม่เห็นและอยู่รอบๆตัวเรา ซึ่งประเทศจีนได้ประสพความสำเร็จมาแล้ว

ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยมากที่สุด ถัดมาคือ อิตาลี จีน เสปน แต่การตายของผู้ป่วยจะมากที่ เสปน หรือ อิตาลี สลับกัน ในวันนี้สเปนมีมากกว่าอิตาลี สถานการณ์ในประเทศไทย ภูเก็ตได้ปิดเมืองไม่ให้คนเข้า-ออก ทางบกและทางน้ำ เพราะมีผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก นักโทษที่บุรีรัมย์ ได้ก่อความไม่สงบเมื่อทราบว่ามีนักโทษใหม่ติดโควิด

สถานการณ์ในประเทศ มีผู้ป่วยใหม่ 136 ราย รวมสะสม 1,524 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย และมีผู้ป่วยอยู่ รพ.1,388 ราย/ การติดต่อมีแนวโน้มคงที่ ขณะนี้การติดต่อใน กทม.มากกว่าต่างจังหวัด/ ในต่างจังหวัดได้มีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วย รวมทั้งมีการป้องกันการแพร่กระจายเป็นอย่างดี

การระบาดทั่วโลก มีคนคิดเชื้อทั้งสิ้น 784,381 ราย ตาย 37,780 ราย ศูนย์กลางการระบาดจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและในยุโรป (อิตาลี และ สเปน)/ สหรัฐฯ กำลังดำเนินการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ โดยบริษัท Johnson & Johnson และมีแผนการผลิตเป็นจำนวนมากๆ/ คนไทยในอิตาลีจะกลับประเทศไทยประมาณ 7,000 คน ซึ่งอิตาลีเป็นศูนย์กลางการระบาดของโลกในเวลานี้

การระบาดใน 1 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยใหม่ 127 ราย รวม 1,651 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต10 ราย/ มีจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยเลย 19 จังหวัด/ ในประเทศไทย กทม.ยังคงเป็นแหล่าระบาดที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ ในต่างจังหวัดได้มี ตำรวจ ทหาร และ อสม.ที่ช่วยดูแลถึงตัวหรือครอบครัวผู้ที่เป็นโรค/ เป็นที่ทราบกันว่าบาง รพ.ยังมีอุปกรณ์ไม่พอเพียง พวกเราจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกคน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานให้ใช้ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด/ นรม.เพิ่มจำนวนผู้รับสิทธิ์ 5,000 บาท/ สหรัฐฯ และ ยุโรป (อิตาลีและสเปน) ยังเป็นศูนย์กลางการระบาด/ บริษัทในสหรัฐฯได้เปลี่ยนสายการผลิตมาผลิตหน้ากากและชุดใส่ป้องกันติดเชื้อสำหรับแพทย์และบุคคลากรที่ดูแลผู้ป่วย/ จีนและสหรัฐฯร่วมมือกันมากขึ้น ทำให้มีวี่แววว่าสงครามการค้าจะยุติลง

ในประเทศการติดโรคเพิ่มขึ้น 120 ราย สะสม 1,771 ราย การติดต่อลดลงเล็กน้อย (เมื่อวานมีผู้ป่วยเพิ่ม 127 ราย) ตายเพิ่ม 2 ราย ตายสะสม 12 ราย/ นนทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว 23:00 ถึง 05:00 น./ ถ้าเราเน้น Social distancing อย่างเข้มงวด จะทำให้การรักษาผู้ป่วยได้ผลดีขึ้น รวมถึงการรักษาอนามัยส่วนบุคคล และการสวมมาสก์

ทั่วโลกมีผู้ติดทั้งหมด 935,189 ราย การติดต่อเป็นอัตราเร่ง เพิ่ม 2 เท่าทุกๆ 3 วัน แหล่งระบาดที่สำคัญ คือ สหรัฐฯ อิตาลี สเปน/ จีนส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปช่วยเหลือประเทศต่างๆ เช่น อิตาลี สหรัฐ รวมทั้งประเทศไทย/ อินเดียอาจมี Super spreader เร็วๆนี้ เพราะมีการชุมนุมของศาสนาในกรุงนิวเดลี รวมทั้งปชช.เดินทางออกสู่เมืองต่างๆ เป็นจำนวนมาก

สถานการณ์ในประเทศ ผู้ป่วยเพิ่ม 104 ราย รวม 1,875 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวม 15 ราย/ ผู้ป่วยเพิ่มมากมาจาก กทม. และ จว.ภาคใต้เป็นหลัก พบใน กทม. 30 ราย ภูเก็ต 11 ราย สมุทรปราการ 9 ราย ยะลา 8 ราย เชียงใหม่ 4 ราย/ กทม.ติดจากผู้ป่วยเก่าเป็นหลัก ภูเก็ต ติดจากนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ยะลา จากกิจกรรมทางศาสนาต่างประเทศ เชียงใหม่ จากสถานบันเทิง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้